STOP Suicide

?tiai c? o simpl? conversa?ie la telefon, pe Messenger, WhatsApp sau în persoan? poate salva via?a unei persoane care se gânde?te la sinucidere?

 

Da, nu trebuie s? fii specialist. O conversa?ie ?i acordarea de aten?ie pot ajuta la salvarea vie?ii cuiva.

 

Se estimeaz? c? una din cinci persoane are gânduri sinuciga?e într-un moment dat al vie?ii sale, iar trei din patru sinucideri în Marea Britanie sunt comise de b?rba?i. Sinuciderea este o problem? care poate afecta pe oricine. Ajut?-ne s? reducem num?rul de sinucideri în Cambridgeshire ?i Peterborough.

Despre noi

STOP Suicide este o campanie multipremiat? de prevenire a sinuciderilor care î?i propune s? ofere suport locuitorilor din Cambridgeshire ?i Peterborough pentru a ajuta la reducerea num?rului de sinucideri, acordând aten?ie semnalelor de avertizare, întrebând direct despre sinucidere ?i ajutându-i pe cei care au gânduri de sinucidere. Campania î?i propune, de asemenea, s? conteste miturile asociate cu sinuciderea ?i s? creeze un mediu care ofer? mai mult suport persoanelor cu gânduri de sinucidere.

Semne de avertizare

Nu to?i cei care se gândesc la sinucidere vor vorbi despre acest lucru cu o alt? persoan?, exist? oameni care nu î?i dezv?luie deloc inten?iile. Cu toate acestea, exist? semne de avertizare c?rora le putem acorda cu to?ii mai mult? aten?ie. Dac? o persoan? din preajma ta:

 

? Vorbe?te sau scrie despre moarte sau sinucidere.
? Caut? activ modalit??i de sinucidere.
? Vorbe?te despre lipsa de speran?? sau lipsa motivelor pentru a tr?i.
? Vorbe?te despre sentimentul c? este o povar? pentru ceilal?i.
? Vorbe?te despre un sentiment de încarcerare sau dureri insuportabile.
? Consum? mai mult alcool sau droguri.
? Se simte dintr-odat? mult mai bine dup? o perioad? de depresie.
? Viziteaz? sau sun? pe nea?teptate la cuno?tin?e s?-?i ia r?mas bun.
? Organizeaz? chestiunile formale sau referitoare la mo?tenire.
? Împarte lucrurile sale valoroase altora.

 

Acest lucru poate însemna c? are gânduri de sinucidere.

Materiale

Nu trebuie s? fii un specialist în s?n?tate psihic? pentru a ajuta pe cineva care are tendin?e sinuciga?e. O convorbire direct? despre sinucidere este potrivit? dac? e?ti îngrijorat cu privire la cineva.

 

Descarc? materialele noastre pentru a afla cum s? te preg?te?ti pentru o conversa?ie despre sinucidere. Ajutorul t?u poate salva via?a cuiva:

 

Ai gânduri suicidare?

 

E?ti îngrijorat în privin?a cuiva?

Cum po?i s? aju?i?

Vrem s?-?i oferim instrumentele necesare ca s? po?i s? ne aju?i, s? ini?iezi conversa?ii ?i s? încurajezi convorbirile despre sinucidere. Am dori s? te implici.

NHS First Response Service (FRS) în Cambridgeshire ?i Peterborough ofer? asisten?? medical?, sfaturi, suport ?i tratament psihiatric non-stop, ?apte zile pe s?pt?mân?, 365 de zile pe an.

 

Apelând 111 ?i selectând op?iunea 2, vei fi direc?ionat c?tre un membru FRS care va vorbi cu tine ?i va discuta nevoile tale curente de s?n?tate psihic?.